Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2020
 • Begrotingsstaat
 • Voorjaarsnota
 • 1e suppletore
 • Najaarsnota
 • 2e suppletore
 • Financieel jaarverslag
 • Verantwoordingsbrief
 • Jaarverslag
 • Slotwet

Begrotingsstaten Rijksbegroting 2020

In deze rubriek vindt u de begrotingsstaten van alle departementen plus de begrotingsstaat voor het hele Rijk voor de Rijksbegroting 2020. Hierin zijn alle begrotingen verwerkt. In de begrotingsstaten staat de stand van de uitgaven, ontvangsten en verplichtingen. De begrotingsstaat wordt vijf keer per jaar vastgesteld:

 • stand ontwerpbegroting behorend bij de Miljoenennota
 • stand vastgestelde begroting na behandeling in de Tweede Kamer
 • stand 1e suppletore begroting behorend bij de Voorjaarsnota
 • stand 2e suppletore begroting behorend bij de Najaarsnota
 • realisatie behorend bij het Financieel Jaarverslag

Na vaststelling worden de begrotingsstaten op deze site geactualiseerd.