Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en dwangbehandeling)

30 492 MOTIE VAN HET LID JOLDERSMA C.S.

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 23 Voorgesteld 30 januari 2007

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


constaterende, dat familie en andere naastbetrokkenen van de psychiatrische patiënten behoefte hebben aan ondersteuning, informatie en advies over de behandeling en de toepassing van de Wet BOPZ;


overwegende, dat slechts enkele ggz-instellingen in deze behoefte voorzien via het aanstellen van een familievertrouwenspersoon;


overwegende, dat de familievertrouwenspersoon in een groot deel van de ggz nog steeds ontbreekt;


verzoekt de regering te bevorderen dat in elke ggz-instelling een familievertrouwenspersoon beschikbaar is,


en gaat over tot de orde van de dag.


Joldersma

Voordewind

Vendrik

Bouwmeester

Van Miltenburg

Van der Vlies

Koşer Kaya

Kant

Agema