Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2012-2013

Nr. 1707

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 september 2013

Bij brief van 13 augustus 2013 heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mij verzocht te bevorderen dat het onafhankelijk onderzoek naar de rol van de betrokken diensten in de asielprocedure van de 6-jarige asielzoekster Renata zo spoedig mogelijk zal plaatsvinden en de bevindingen voor Prinsjesdag aan de Kamer te doen toekomen.

De Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hebben desgevraagd laten weten dat het onderzoek inmiddels is gestart. Op instigatie van de IGZ wordt op dit moment door de bij deze zaak betrokken ketenpartners (het Gezondheidscentrum Asielzoekers en het Detentiecentrum Rotterdam) een zogenoemde calamiteitencommissie samengesteld met daarin ook externe medische deskundigheid. Als onafhankelijk voorzitter van deze commissie is de heer Kaasjager aangezocht, voormalig directeur bij VWS en voormalig Hoofdinspecteur curatieve zorg bij de Inspectie Gezondheidszorg. Het is daarbij in de werkwijze van de IGZ gebruikelijk een termijn van 8 weken te stellen voor de afronding van de werkzaamheden van genoemde commissie. Daarnaast wordt van de zijde van de inspecties aangegeven dat zij zorgvuldig onderzoek willen verrichten onder alle betrokken ketenpartners, waarbij niet wordt uitgesloten dat ook de familie nog gehoord zal worden in het kader van het onderzoek.

De inspecties hebben aangegeven er uiteraard naar te streven het onderzoek op zo kort mogelijke termijn af te ronden en daarover naar verwachting niet later dan 1 november 2013 te rapporteren.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
F. Teeven