Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2013-2014

Nr. 193

Voorgesteld 21 mei 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet niet kan uitsluiten dat Europese subsidies voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014–2020 buiten de agrarische sector belanden;

overwegende dat Europese subsidies voor plattelandsontwikkeling uitsluitend voor duurzaamheid en innovatie gebruikt moeten worden en niet voor sportclubs en golfbanen;

verzoekt de regering, strenge voorwaarden te hanteren voor het toekennen van landbouwsubsidies en te voorkomen dat subsidies beschikbaar komen voor sportclubs, golfbanen en andere buiten-agrarische sectoren die niets te maken hebben met duurzaamheid en innovatie;

verzoekt de regering tevens, zich in Europees verband hard te blijven maken voor nuttige besteding van plattelandsontwikkelingsbudgetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw