Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2013-2014

Nr. 15

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2014

Hierbij zend ik u een afschrift van de brief aan de Voorzitter van Eerste Kamer1, waarmee het wetsvoorstel wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde het recht op partnertoeslag van de gehuwde pensioengerechtigde van wie de echtgenoot jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd afhankelijk te maken van het gezamenlijk inkomen van die pensioengerechtigde en diens echtgenoot (Kamerstuk 33 687) wordt ingetrokken.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Klijnsma

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl