Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2014-2015

Nr. 108

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 april 2015

Bijgaand zend ik u ter kennisneming het rapport van Deloitte over het door hen uitgevoerde evaluatieonderzoek naar het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) en de achterborg van het Rijk bij het WFZ1. Dit onderzoek is aangekondigd in de Miljoenennota 2015 (paragraaf 4.2.2) (Kamerstuk 34 000, nr. 1, blz. 106).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E.I. Schippers

Noot 1: Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl