Rijksbegroting 2003Rijksbegroting 2003  

 
  
  
 • Home
 • Miljoenennota
 • Bijlagen bij de miljoenennota
 • Begrotingen
 • Hoofdpunten
 • Persconferentie
 • Extra informatie
  Miljoenennota

  Begrotingen
  I Huis der Koningin
  II Hoge Colleges van Staat
  III Algemene Zaken
  IV Koninkrijksrelaties
  V Buitenlandse Zaken
  VI Justitie
  VII Binnenlandse Zaken
  VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
  IXa Nationale Schuld
  IXb Financiën
  X Defensie
  XI Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  XII Verkeer en Waterstaat
  XIII Economische Zaken
  XIV Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
  XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  XVI Volksgezondheid Welzijn en Sport
  A Infrastructuurfonds
  B Gemeentefonds
  C Provinciefonds
  D Economische structuurversterking
  E AOW-fonds
  F Diergezondheidsfonds
  G BTW-compensatiefonds