Rijksbegroting 2003Rijksbegroting 2003  
 
  
  
 • Home
 • Miljoenennota
 • Verticale toelichting
 • Bijlagen bij de miljoenennota
 • Begrotingen
 • Extra informatie

  Miljoenennota 2004

  Miljoenennota
  Bijlagen bij de Miljoenennota
  Trendnota

  Begrotingen 2004

  I  Huis der Koningin
  II  Hoge Colleges van Staat
  III  Algemene Zaken
  IV  Koninkrijksrelaties
  V  Buitenlandse Zaken
  VI  Justitie
  VII  Binnenlandse Zaken
  VIII  Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  IXa  Nationale Schuld
  IXb  Financiën
  X  Defensie
  XI  Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  XII  Verkeer en Waterstaat
  XIII  Economische Zaken
  XIV  Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  XV  Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  XVI  Volksgezondheid Welzijn en Sport
  A  Infrastructuurfonds
  B  Gemeentefonds
  C  Provinciefonds
  D  Economische structuurversterking
  E  Spaarfonds AOW
  F  Diergezondheidsfonds
  G  BTW-compensatiefonds