Rijksbegroting 2005Rijksbegroting 2005  
 
  
  

Welkom op de site van de Rijksbegroting 2005


Miljoenennota en Begrotingshoofdstukken
Hier vindt u de Miljoenennota 2005, bijlagen bij de Miljoenennota, Trendnota en alle begrotingshoofdstukken zoals die op Prinsjesdag 2004 zijn verschijnen. Deze laatste begrotingshoofdstukken zijn te vinden in de inhoudsopgave aan de linkerkant.


Voorjaarsnota 2005
Op 3 mei 2005 is de Voorjaarsnota 2005 verschenen. Deze eerste budgettaire nota over de begrotingsuitvoering van 2005 geeft weer hoe het staat met de lopende begroting. Per begroting worden eventuele voorstellen tot noodzakelijke wijzigingen in de uitgaven en/of inkomsten gedaan in de bijbehorende 1e suppletore begrotingen (te vinden in de betreffende begrotingshoofdstukken). De begroting waarover bij de Voorjaarsnota wordt gerapporteerd is gebaseerd op aannames/gegevens van het jaar daarvoor. De tijd staat niet stil: waarschijnlijk hebben veel zaken zich in werkelijkheid anders ontwikkeld dan een jaar eerder nog werd aangenomen. De Voorjaarsnota bevat daardoor vaak omvangrijke beleidswijzigingen en is in de praktijk de belangrijkste uitvoeringsnota over de begroting van het kabinet.


Najaarsnota 2005
Op 28 november 2005 is de Najaarsnota 2005 verschenen, de laatste nota die tijdens het begrotingsjaar naar de Tweede en Eerste Kamer wordt gestuurd. Hierin wordt ingegaan op hoe het na de Miljoenennota verder is gegaan met de uitvoering van de begroting. Is er sprake van tegenvallers, meevallers bij de afgesproken uitgaven of een verandering van het beleid, dan zal dit leiden tot het indienen van suppletore begrotingen, net als bij de Voorjaarsnota het geval kan zijn. Dit zijn dan de 2e suppletore begrotingen (te vinden in de betreffende begrotingshoofdstukken).


Begrotingshoofdstukken:
Via de inhoudsopgave aan de linkerkant kunt u door de verschillende documenten navigeren. Binnen de documenten, begrotingshoofdstukken vindt u:
• het voorstel van Wet,
• de memorie van Toelichting,
• de 1e suppletore begroting en
• de 2e suppletore begroting.


Meer informatie:
Meer informatie of achtergrondinformatie over Prinsjesdag, de rijksbegroting, de Miljoenennota en het begrotingsproces vindt u op de site van het Ministerie van Financiën, onder andere in het dossier begroting.