Direct naar (in deze pagina): inhoud of menu.

Evaluaties van beleid

Ministeries voeren regelmatig beleidsevaluaties uit. Deze evaluaties laten zien wat de effecten van het beleid zijn en in hoeverre de (beoogde) doelstellingen zijn bereikt. Ze kunnen ook mogelijke effecten van toekomstig beleid in kaart brengen.

Naast evaluaties voeren ministeries ook beleidsonderzoeken uit, zoals interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO’s) en Brede heroverwegingen. Daarnaast brengt de interdepartementale Studiegroep Begrotingsruimte (SBR) voorafgaand aan verkiezingen advies uit over het begrotingsbeleid van de Rijksoverheid.

Klik voor meer informatie op de onderstaande links, of navigeer via het menu bovenaan deze pagina.

(1) Evaluaties en Beleidsdoorlichtingen

- Een overzicht van afgeronde en geplande evaluaties, beleidsdoorlichtingen en evaluaties van subsidies.

 

(2) Beleidsonderzoek

-Een overzicht van de IBO’s die komende tijd afgerond zullen worden.

-Een overzicht van alle afgeronde IBO’s

-De Brede Heroverwegingsrapporten uit 2010

 

(3) Studiegroep Begrotingsruimte