Direct naar (in deze pagina): inhoud of menu.

Overzicht afgeronde IBO's

Klik in onderstaand snelmenu op een jaartal voor
de afgeronde IBO's van dat jaar
Ronde 2018/2019
Ronde 2017/2018
Ronde 2016/2017
Ronde 2015/2016
Ronde 2014/2015
Ronde 2013/2014
Ronde 2012/2013
Ronde 2011/2012
Ronde 2010/2011
Ronde 2009/2010
Ronde 2008/2009
Archief

Ronde 2018/2019

 

Naam rapport

IBO Toeslagen

Leden werkgroep Fin, SZW, VWS, BZK, EZK, AZ, CPB
Datum aanbieding aan Tweede Kamer  
Rapport Kabinetsreactie

Bijlage 1 

Bijlage 2

Taakopdracht

 

Naam rapport

IBO Internationalisering van het onderwijs

Leden werkgroep Fin, OCW, EZK, SZW, AZ, SCP, CPB
Datum aanbieding aan Tweede Kamer  
Rapport Kabinetsreactie Bijlage

Taakopdracht

 

Naam rapport

IBO Luchtkwaliteit

Leden werkgroep FIN, IenW, LNV, BZK, VWS, EZK, AZ
Datum aanbieding aan Tweede Kamer  
Rapport Kabinetsreactie (geen bijlagen)

Taakopdracht

 

Naam rapport

IBO Koninkrijksrelaties

Leden werkgroep Fin, VWS, SZW, JenV, OCW, AZ, BZK, EZK, DEF, BZ, LNV, IenW
Datum aanbieding aan Tweede Kamer  
Rapport Kabinetsreactie (geen bijlagen)

Taakopdracht

Ronde 2017/2018

Naam rapport

IBO jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt

Leden werkgroep Fin, OCW, SZW, VWS, JenV, BZK, AZ, CPB
Datum aanbieding aan Tweede Kamer  

Rapport

Kabinetsreactie

Bijlage 1Bijlage 2

Bijlage 3Bijlage 4

Taakopdracht

 

Naam rapport

IBO (Licht) Verstandelijk Beperkten

Leden werkgroep Fin, VWS, SZW, JenV, OCW, AZ, BZK
Datum aanbieding aan Tweede Kamer  
Rapport Kabinetsreactie

Bijlage 1Bijlage 2,

Bijlage 3

Taakopdracht

Ronde 2016/2017

Naam rapport

IBO Innovatie in de zorg

Leden werkgroep Fin, VWS, AZ, EZ, OCW, BZK, CPB
Datum aanbieding aan Tweede Kamer mei-2017
Rapport Kabinetsreactie (geen bijlagen) Taakopdracht

 

Naam rapport

IBO Subsidies

Leden werkgroep Fin, AZ, EZ, VWS, OCW, SZW, IenM, BuZa, BZK, CPB
Datum aanbieding aan Tweede Kamer juni-2017
Rapport

Kabinetsreactie

Bijlage1Bijlage2

Taakopdracht
Open Data

Totaaloverzicht subsidie-evaluaties

ExcelODS

 

Naam rapport

IBO Onderwijsachterstandenbeleid

Leden werkgroep OCW, AZ, Fin, EZ, BZK, SCP, CPB
Datum aanbieding aan Tweede Kamer apr-2017
Rapport Kabinetsreactie

Bijlage 1

Bijlage 2

Taakopdracht

 

Naam rapport

IBO Arbeidsongeschiktheid

Leden werkgroep SZW, AZ, FiN, EZ, BZK, SCP, CPB
Datum aanbieding aan Tweede Kamer apr-2017
Rapport Kabinetsreactie

Bijlage 1

Bijlage 2

Taakopdracht
Open Data

Open data tabel 4.5 in rapport
Open data achterliggende data bij figuren
Open data UWV/CBS 

ExcelODS
ExcelODS 
ExcelODS

 

Naam rapport

IBO gereedstelling

Leden werkgroep Defensie, Fin, BuZa, AZ
Datum aanbieding aan Tweede Kamer mrt-2017
Rapport Kabinetsreactie (geen bijlagen) Taakopdracht

 

 

Ronde 2015/2016

 

Naam rapport

IBO Opgavegericht werken bij infrastructurele planning

Leden werkgroep I&M, FIN, AZ, BZK, EZ
Datum aanbieding aan Tweede Kamer september 2016
Rapport Kabinetsreactie (geen bijlagen) Taakopdracht

 

Naam rapport

IBO Schatkistbankieren OCW (risicobeheer en risicobeheersing)

Leden werkgroep OCW, FIN, AZ, EZ, BZK, CPB
Datum aanbieding aan Tweede Kamer november 2016
Rapport Kabinetsreactie (geen bijlagen) Taakopdracht

 

Naam rapport

IBO Sociale Huur

Leden werkgroep BZK, FIN, AZ, SZW, EZ, PBL, CPB, Johan Conijn
Datum aanbieding aan Tweede Kamer nog niet bekend
Rapport Kabinetsreactie (geen bijlagen) Taakopdracht

 

Naam rapport

IBO rapport Belastingdienst

Leden werkgroep Fin, SZW, VWS, AZ, BZK, BuZa en VenJ
Datum aanbieding aan Tweede Kamer sep-2016
Rapport Kabinetsreactie (geen bijlagen) Taakopdracht

 

Naam rapport

IBO Verkeershandhaving

Leden werkgroep VenJ, Financiën, AZ, I&M, SWOV
Datum aanbieding aan Tweede Kamer sep-2016
Rapport Kabinetsreactie (geen bijlagen) Taakopdracht

 

Naam rapport

IBO Gezonde Leefstijl

Leden werkgroep VWS, FIN, AZ, OCW, SZW, BZK, EZ, RIVM en CPB
Datum aanbieding aan Tweede Kamer okt-2016
Rapport Kabinetsreactie (geen bijlagen) Taakopdracht

 

Naam rapport

IBO kostenefficiëntie CO2-reductiemaatregelen

Leden werkgroep EZ, I&M, FIN, BZK, AZ, PBL
Datum aanbieding aan Tweede Kamer apr-2016
Rapport Kabinetsreactie Bijlagen Taakopdracht

 

Ronde 2014/2015

Naam rapport

IBO effectiviteit Politie

Leden werkgroep VenJ, FIN, AZ, DEF, BZK, Korps Nationale Politie, OM, een (regio)burgemeester
Datum aanbieding aan Tweede Kamer apr-2017
Rapport 2014-2015-ibo-effectiviteit-politie-kabinetsreactie.pdf Bijlagen Taakopdracht

 

Naam rapport

Eenvoud loont -Onderzoek naar de doelmatigheid van pensioengelden de collectieve sector

Leden werkgroep BZK, FIN, AZ, SZW, VenJ, DEF, OCW, VWS
Datum aanbieding aan Tweede Kamer jan-2016
Rapport 2014-2015-ibo-eenvoud-loont-doelmatigheid-pensioengelden.pdf  (geen bijlagen) Taakopdracht

 

Naam rapport

Effectieve leerroutes het funderend onderwijs

Leden werkgroep OCW, FIN, AZ, EZ, SZW, CPB, SCP
Datum aanbieding aan Tweede Kamer dec-2015
Rapport Kabinetsreactie

Bijlage 1

Bijlage 2

Taakopdracht

 

Naam rapport

IBO Zelfstandigen zonder personeel

Leden werkgroep EZ, SZW, FIN, AZ, CPB
Datum aanbieding aan Tweede Kamer okt-2015
Rapport Kabinetsreactie Bijlagen Taakopdracht

 

Naam rapport

IBO Wapensystemen: Meer bang for the buck

Leden werkgroep DEF, FIN, AZ, BUZA, Ko Colijn, Theo Ent, Walther Ploos van Amstel
Datum aanbieding aan Tweede Kamer sep-2015
Rapport Kabinetsreactie Bijlagen Taakopdracht

 

Ronde 2013/2014

Naam rapport

IBO Agro, visserij- en voedselketens

Leden werkgroep EZ, FIN, AZ, BAZA
Datum aanbieding aan Tweede Kamer jun-2015
Rapport Kabinetsreactie

Bijlage 1

Bijlage 2

Taakopdracht

 

 

Naam rapport

IBO ODA: Naar een nieuwe definitie van ontwikkelingssamenwerking

Leden werkgroep BUZA, FIN, AZ, I&M, VenJ, DEF, EZ
Datum aanbieding aan Tweede Kamer feb-2014
Rapport Kabinetsreactie English Version Taakopdracht

 

Naam rapport IBO Wetenschappelijk onderzoek
Leden werkgroep OCW, FIN, AZ, EZ, VWS, CPB
Datum aanbieding aan Tweede Kamer mei-2014
Rapport Kabinetsreactie Bijlagen Taakopdracht

 

 

Naam rapport

IBO Grensoverschrijdende zorg: Grenzeloos binnen de perken

Leden werkgroep VWS, FIN, AZ, CZ, Martin Bontje
Datum aanbieding aan Tweede Kamer jun-2014
Eindrapport Kabinetsreactie Bijlagen Taakopdracht.pdf

 

Ronde 2012/2013

Naam rapport

IBO inkomens- en vermogenspositie en subsidiering 65-plussers

Leden werkgroep SZW, FIN, AZ, EZ, BZK, CPB, CBS, SCP
Datum aanbieding aan Tweede Kamer sep-2013
Rapport Kabinetsreactie (geen bijlagen) Taakopdracht

 

Naam rapport

IBO Dienst Justitiele Inrichtingen: De keten meester

Leden werkgroep VenJ, FIN, AZ, BZK
Datum aanbieding aan Tweede Kamer mei-2013
Rapport Kabinetsreactie (geen bijlagen) Taakopdracht

 

Naam rapport

IBO Bekostiging funderend onderwijs bij dalende leerling aantallen

Leden werkgroep OCW, FIN, AZ, EZ, BZK
Datum aanbieding aan Tweede Kamer mei-2013
Rapport Kabinetsreactie (geen bijlagen) Taakopdracht

 

Naam rapport

IBO staatsdeelnemingen

Leden werkgroep FIN, AZ, I&M, VenJ, BuZa, EZ, BZK, CPB
Datum aanbieding aan Tweede Kamer mrt-2013
Rapport Kabinetsreactie (geen bijlagen) Taakopdracht

 

 

Ronde 2011/2012

Naam rapport

IBO Universitair Medische Centra

Leden werkgroep VWS, FIN, AZ, OCW
Datum aanbieding aan Tweede Kamer mei-2012
Rapport Kabinetsreactie (geen bijlagen) Taakopdracht

 

 

Naam rapport

IBO Beheer en Onderhoud Hoofdvaarwegennet, Hoofdwegennet en Hoofdwatersysteem

Leden werkgroep I&M, FIN, AZ, TNO, PBL
Datum aanbieding aan Tweede Kamer jun-2012
Rapport (geen kabinetsreactie) (geen bijlagen) Taakopdracht

 

Ronde 2009/2010

Naam rapport

IBO Natuur

Leden werkgroep LNV, FIN, AZ, V&W, BZK, EZ, IPO, PBL, CPB, Wageningen Universiteit
Datum aanbieding aan Tweede Kamer mrt-2010
Rapport Kabinetsreactie (geen bijlagen) Taakopdracht

 

Ronde 2008/2009

Naam rapport

IBO Vereenvoudiging Toeslagen

Leden werkgroep FIN, AZ, EZ, OCW,VWS, VROM, SZW, CPB, Wiete Mesman
Datum aanbieding aan Tweede Kamer okt-2009
Rapport Kabinetsreactie (geen bijlagen) Taakopdracht

 

 

Archief (<2008)

2007-1999 1998-1990 1989-1981

2007-2004

1998

1989-1988

2003

1997

1987-1986

2002

1996

1985

2001

1995

1984

2000

1994-1993

1983

1999

1992-1990

1982

 

 

1981