Direct naar (in deze pagina): inhoud of menu.

Rijksbegroting Planning (Begroting) Afgerond (Jaarverslag)
2015

Status beleidsdoorlichtingen 2015

  Onderwerp Artikel Status  Plan van
aanpak
Eind-
rapport
Aanbie-
dingsbrief
 Bijlagen  Open
data 
V Buitenlandse Zaken
  Bevordering Internationale Rechtsorde 1.1 + 2.4 Afgerond    
  Publieksdiplomatie 4.3 Afgerond    
  Nederlandse cultuur in het buitenland 4.3 Afgerond  
VI Veiligheid en Justitie
  Adequate toegang tot het rechtsbestel (Rechtsbijstand) 32.2 Afgerond    
  Nationale Politie 31 Geannuleerd        
  Slagvaardige & kwalitatief goede rechtspleging 32.3 Afgerond    
VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Regeldruk, Informatiebeleid en E-overheid 6.1, 6.2 en 6.3 Afgerond  
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Prestaties van leerlingen en studenten omhoog  1, 3, 4, 6, 7, 11 en 12 Afgerond    
  Cultuur 14 Afgerond    
IX Financiën en Nationale Schuld
  Het genereren van inkomsten voor de financiering van overheidsbeleid 1 Afgerond  
  Een bijdrage leveren aan een gezond en welvarend Europa en een evenwichtige internationale financieel-economische ontwikkeling 4 Afgerond  
  Risicomanagement Staatsschuld 11 Afgerond    
X Defensie
  Wijziging samenstelling Koninklijke marine 2 Afgerond    
XII Infrastructuur en Milieu
  Waterkwaliteit 12 Afgerond    
  Geluid 20 Afgerond  
XIII Economische Zaken
  Goed functionerende economie en markten 11 Afgerond
  Bedrijvenbeleid 12,13 Afgerond    
  Natuur en regio 18 Afgerond    
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Kinderopvang 7 Afgerond
  Uitvoeringskosten 11 Afgerond  
XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Ziektepreventie 1 Afgerond    
  Bevordering van de werking van het stelsel 2 Afgerond
  Versterking van de positie van de cliënt  4.1 Afgerond    
XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  Humanitaire hulp 4.1 Afgerond    
XVIII Wonen en Rijksdienst
  Woningmarkt 1.1 Afgerond