Direct naar (in deze pagina): inhoud of menu.

Rijksbegroting Planning (Begroting) Afgerond (Jaarverslag)
2017
  • Beleidsdoorlichtingen
  • Evaluatie- en overig onderzoek
  • Evaluaties van subsidies
  • Beleidsdoorlichtingen
  • Evaluatie- en overig onderzoek

Overzicht

 

Onderwerp Artikel Status  Opzet en vraagstelling Eind-rapport Aanbiedingsbrief  Bijlagen  Open data 
IV Koninkrijksrelaties en BES-fonds            
  Waarborgfunctie 1 In uitvoering        
  Burgerschap 6.4 In uitvoering        
V Buitenlandse Zaken            
VI Veiligheid en Justitie            
  Tenuitvoerlegging justitiele sancties jeugd 34.5 In uitvoering        
                 
  Toegang, toelating en opvang vreemdelingen 37.2 In uitvoering        
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap            
  Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 12 In uitvoering        
IX Financiën en Nationale Schuld            
  Belastingen - overige onderdelen (massale processen, toezicht en opsporing) 1 In uitvoering        
  Financiële markten  2 In uitvoering        
  Beheer materiële activa 7 In uitvoering        
X Defensie            
  Civiel-militaire samenwerking 3 In uitvoering        
XII Infrastructuur en Milieu            
  Wegen en verkeersveiligheid 14 In uitvoering        
  Luchtvaart 17 In uitvoering        
XIII Economische Zaken            
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid            
  Jonggehandicapten 4 In uitvoering        
  Ziekte en zwangerschap 6 In uitvoering        
XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport            
  Curatieve zorg: toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg 2.2 In uitvoering        
  Zorgbreed beleid: kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling 4.3 In uitvoering        
  Sport en bewegen 6 In uitvoering        
XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking            
  Verbeterd waterbeheer, drinkwater en sanitatie 2.2 In uitvoering        
XVIII Wonen en Rijksdienst