Direct naar (in deze pagina): inhoud of menu.

Status beleidsdoorlichtingen 2018

  Onderwerp Artikel Status  Opzet en vraagstelling Eind-
rapport
Aanbie-
dingsbrief
 Bijlagen  Open
data 
VI Justitie en veiligheid            
  Multidomein 31.3 In uitvoering        
  Onderzoeksraad Voor Veiligheid 36.3 In uitvoering        
  Terugkeer 37.3 Afgerond    
VII Binnenlandse Zaken            
  Openbaar bestuur en democratie 1 Afgerond    
  Overheid als werkgever 7 Afgerond    
VIII Onderwijs, cultuur en wetenschap            
  Bevorderen van emancipatie 25 Afgerond    
IX Financiën en Nationale Schuld            
  Optimaal kasbeheer 12 Afgerond    
X Defensie            
  Vormning joint Defensie Helikopter Commando 4 Afgerond    
XII Infrastructuur en Waterstaat            
  Spoor 16 Afgerond    
  Klimaat 19 Afgerond    
  Omgevingsveiligheid en Milieurisico's 22 Afgerond    
XV Sociale zaken en werkgelegenheid            
  Tegemoetkoming ouders 10 Afgerond    
XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport            
  Pilot lerend evalueren   In uitvoering