Direct naar (in deze pagina): inhoud of menu.

Status beleidsdoorlichtingen 2018

  Onderwerp Artikel Status  Opzet en vraagstelling Eind-
rapport
Aanbie-
dingsbrief
 Bijlagen  Open
data 
VI Justitie en veiligheid            
  Kwaliteit arbeidsvoorwaarden en ICT politie 31 In uitvoering        
  Vreemdelingen: terugkeer 37 In uitvoering        
VII Binnenlandse Zaken            
  Openbaar bestuur en democratie 1 In uitvoering        
  Overheid als werkgever 7 In uitvoering        
VIII Onderwijs, cultuur en wetenschap            
  Bevorderen van emancipatie 25 In uitvoering        
IX Financiën en Nationale Schuld            
  Optimaal kasbeheer 12 In uitvoering        
X Defensie            
  Vormning joint Defensie Helikopter Commando 4 In uitvoering        
XII Infrastructuur en Waterstaat            
  Spoor 16 In uitvoering        
  Klimaat 19 In uitvoering        
  Omgevingsveiligheid en Milieurisico's 22 In uitvoering        
XV Sociale zaken en werkgelegenheid            
  Tegemoetkoming ouders 10 In uitvoering        
XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport            
  Pilot lerend evalueren   In uitvoering