Direct naar (in deze pagina): inhoud of menu.

Rijksbegroting Planning (Begroting) Afgerond (Jaarverslag)
2019
  • Beleidsdoorlichtingen
  • Evaluatie- en overig onderzoek

VI Justitie en Veiligheid

Bijlage 8.4. Subsidieoverzicht

Artikel

Naam subsidie(regeling)/ subsidie ontvanger

Hyperlink naar vindplaats subsidieregeling

Reali- satie 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Laatste evaluatie-moment subsidie

hypelink naar vindplaats laatste evaluatiemoment

Volgende evaluatie-moment

Einddatum

31

Stichting NL Confidential

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

700

700

700

700

700

700

700

Zie toelichting

 

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie1

 

Overig kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT

 

337

515

515

515

515

515

515

Zie toelichting

 

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie1

32

Stichting geschillencommissies voor Consumentenzaken

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008448

1.156

843

635

498

515

523

523

2018

https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/evaluatieonderzoek-stichting-geschillencommissies-voor-consumentenzaken-sgc.aspx

2022

Bekostigings- subsidie1

 

Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

455

645

455

455

455

455

455

2013

https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2306-evaluatie-subsidie-nvvr.aspx

2019

Bekostigings- subsidie1

 

Wetgeving

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

1.160

1.520

1.520

1.519

1.519

1.519

1.519

Zie toelichting

 

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie1

 

Overig Subsidie toegang rechtsbestel

 

117

115

120

130

130

130

130

Zie toelichting

 

Zie toelichting

Projectsubsidie2

 

Overige subsidies Rechtpleging

 

119

43

0

0

0

0

0

Zie toelichting

 

Zie toelichting

Projectsubsidie2

33

Centrum voor Criminaliteitsbe-strijding en Veiligheid (CCV)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

4.582

4.651

4.420

4.193

4.194

3.741

3.741

2013

http://www.rijksbegroting.nl/algemeen/gerefereerd/1/8/4/kst184379.html

2018

Bekostigings- subsidie1

 

VKB

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

439

323

243

162

162

0

0

Zie toelichting

 

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie1

 

Criminaliteit tegen bedrijven

 

994

1.029

1.028

1.027

1.027

1.027

1.027

Zie toelichting

 

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie1

 

Keurmerk Veilig Ondernemen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

1.325

1.375

731

385

385

0

0

2014

http://www.wodc.nl/error.aspx?aspxerrorpath=/%20onderzoeksdatabase/%20evaluatie-keurmerk-%20veilig-ondernemen.aspx?%20nav=ra&l=veiligheid_en_%20preventie&l=preventieprogramma

2018

Bekostigings- subsidie1

 

Uitstapprogramma's prostituees

http://wetten.overheid.nl/BWBR0025075

1.185

1.622

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

   

2018

2018

 

Comensha

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

1.475

1.590

1.554

1.345

1.345

1.345

1.345

2016

https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/evaluatie-pilot-categorale-opvang-slachtoffers-mensenhandel.aspx 

2021

Bekostigings- subsidie2

 

Meldpunt Internet Discriminatie (MIND)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

154

100

200

0

0

0

0

Zie toelichting

 

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie[3]

 

Sektesignaal (Meldpunt Sekten)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

92

100

100

0

0

0

0

Zie toelichting

 

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie[4]

 

Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

295

338

277

233

168

168

168

Zie toelichting

 

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie[5]

 

Overige subsidies opsporing en vervolging

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

1.455

798

207

451

516

516

516

Zie toelichting

 

Zie toelichting

Projectsubsidie2

34

Subsidies Integriteit

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

1.174

2.800

2.799

2.797

2.799

2.798

2.798

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33199–2.html

2018

Projectsubsidie2

 

Preventieve maatregelen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

4.477

4.904

4.368

4.163

4.165

4.164

4.165

2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33199–2.html

2018

Projectsubsidie2

 

Slachtofferzorg / Perspectief Herstelbemiddeling

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

1.649

1.879

1.866

1.365

1.365

1.365

1.365

2014

http://www.rijksbegroting.nl/system/files/18/vj-beleidsdoorlichting-slachtofferzorg.pdf

2019

Bekostigings- subsidie1

 

Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

660

660

660

660

660

660

660

Zie toelichting

   

Bekostigings- subsidie1

 

Stichting adoptievoorziening

http://wetten.overheid.nl/BWBR0004582

677

1.427

1.424

1.424

1.425

1.425

1.425

2011

http://rijksbegroting.nl/algemeen/gerefereerd/1/6/7/kst167945.html

2018

Bekostigings- subsidie1

 

Jeugdbescherming overig

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

2.509

1.870

2.246

2.245

2.246

2.246

2.246

2012

 

2018

Projectsubsidie2

                     

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31101–8.html

   
 

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

600

608

606

606

606

606

606

Zie toelichting

 

2018

Bekostigings- subsidie1

 

Het Gevangenismuseum

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

800

810

808

808

809

809

809

Zie toelichting

 

2018

Bekostigings- subsidie1

 

Vrijwilligerswerk gedetineerden

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008122

3.009

4.183

4.180

4.179

4.180

4.180

4.180

Zie toelichting

   

Bekostigings- subsidie1

 

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008123

1.755

2.523

1.155

1.152

1.152

1.152

1.152

Zie toelichting

   

Projectsubsidie2

36

Nederlands Rode Kruis

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024998

1.400

1.257

1.257

1.257

1.257

1.257

1.257

   

2019

2019

 

Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI)

Brief Minister aan het NVI

1.265

1.274

1.267

1.266

1.269

1.267

1.269

   

2021

2021

 

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

4.908

2.433

2.422

2.420

2.424

2.423

2.423

Zie toelichting

 

2019

Projectsubsidie2

37

Stichting Vluchtelingenwerk Nederland (Wet Justitiesubsidies)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

10.017

9.633

9.642

9.643

9.643

9.643

9.643

Zie toelichting

 

2018

Bekostigings- subsidie1

 

Internationale Organisatie voor Migratie

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008121

7.064

8.370

9.239

9.243

9.244

9.243

9.243

Zie toelichting

 

2018

Bekostigings- subsidie1

 

Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen

938

2.065

1.749

1.691

1.692

1.691

1.691

Zie toelichting

 

2018

Projectsubsidie2

 

Totaal subsidieregelingen

58.942

63.003

59.893

58.032

58.067

57.068

57.071

       
1Deze subsidie vindt zijn grondslag in de begroting. Voorafgaand aan de verstrekking wordt jaarlijks bezien of de subsidie nog voldoet aan de eisen die hiervoor zijn gesteld.
2Deze subsidie vindt zijn grondslag in de begroting