Direct naar (in deze pagina): inhoud of menu.

Rijksbegroting Planning (Begroting) Afgerond (Jaarverslag)
2020
  • Beleidsdoorlichtingen
  • Evaluatie- en overig onderzoek
  • Evaluaties van subsidies
  • Beleidsdoorlichtingen
  • Evaluatie- en overig onderzoek

Status beleidsdoorlichtingen 2020

  Onderwerp Artikel Status  Opzet en vraagstelling Eind-
rapport
Aanbie-
dingsbrief
 Bijlagen  Open
data 
V Buitenlandse Zaken            
                   
VI Justitie en Veiligheid            
  Raad voor de Kinderbescherming 34.1 In uitvoering (gecombineerd met 34.5 uit 2019)        
  Preventieve maatregelen 34.2 In uitvoering        
VII Binnenlandse Zaken            
  Ruimtelijke ordening & Omgevingswet 5.1 en 5.2 In uitvoering        
  Digitale Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving 6.2 en 6.3          
  Bureau ICT Toetsing (BIT) 7.1 In uitvoering        
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap            
  Studiefinanciering 11 In uitvoering        
  Media 15 In uitvoering        
IX Financiën en Nationale Schuld            
  Belastingen: Dienstverlening 1 In uitvoering          
  Financieringsactiviteiten publiek-private sector: Staatsdeelnemingen 3 In uitvoering          
  Douane 9 In uitvoering          
  Begrotingsbeleid n.v.t. In uitvoering          
X Defensie            
  Investeringen krijgsmacht 6 In uitvoering        
  Ondersteuning krijgsmacht door DMO 7 In uitvoering        
XII Infrastructuur en Waterstaat            
  Bodem en Ondergrond 13 In uitvoering        
  Duurzaamheid 21 In uitvoering        
XIII Economische Zaken en Klimaat            
  Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen 2 Geannuleerd (meegenomen in BMH Innovatieve Samenleving)          
  Toekomstfonds 3 Geannuleerd (meegenomen in BMH Innovatieve Samenleving)          
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid            
  Arbeidsmarkt 1 In uitvoering        
  Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 2 In uitvoering        
XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport            
  Pilot lerend evalueren   In uitvoering