Direct naar (in deze pagina): inhoud of menu.

Rijksbegroting Planning (Begroting) Afgerond (Jaarverslag)
2019
  • Beleidsdoorlichtingen
  • Evaluatie- en overig onderzoek

Status beleidsdoorlichtingen 2019

  Onderwerp Artikel Status  Opzet en vraagstelling Eind-
rapport
Aanbie-
dingsbrief
 Bijlagen  Open
data 
V Buitenlandse Zaken            
  Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid 2            
  Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit 2            
  Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen 4            
VI Justitie en Veiligheid            
  Straffen en Beschermen-Uitvoering jeugdbescherming en Voogdij AMV’s 34            
VII Binnenlandse Zaken            
  Reisdocumenten en basisadministratie persoonsgegevens 6            
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap            
  Beroeps en volwasseneneducatie 4            
  Hoger beroepsonderwijs 6            
  Wetenschappelijk onderwijs 7            
IX Financiën en Nationale Schuld            
  Financiering staatsschuld 11 In uitvoering            
X Defensie            
  Omvorming 13 gemechaniseerde brigade 3            
XII Infrastructuur en Waterstaat            
  Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 20          
  Meteorologie, seismologie en aardobservatie 23            
  Handhaving en toezicht 24          
XIII Economische Zaken            
  Concurrerende, duurzame en veilige agro-, visserij- en voedselketens 6            
  Groen onderwijs van hoge kwaliteit 7            
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid            
  Bijstand, participatiewet en toeslagenwet 2            
  Oudedagsvoorziening 8            
  Nabestaanden 9            
XVIII Wonen en Rijksdienst            
  Kwaliteit Rijksdienst 3