Downloadpagina jaarverslagen 2019


Op deze downloadpagina kunt u de jaarverslagen van de departementen en fondsen van het Rijk over 2019 en de overige publicaties hierbij selecteren en als z.g. zip-bestand downloaden.

Vink uw keuze(s) aan en klik onderaan de pagina op de knop "Download zip" om de geselecteerde documenten in één zip-bestand te downloaden. • Financieel Jaarverslag van het Rijk
 • Bijlagen bij Financieel Jaarverslag van het Rijk

 • I De Koning
 • IIA Staten-Generaal
 • IIB Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad
 • III Algemene Zaken
 • IV Koninkrijksrelaties en H BES-Fonds
 • V Buitenlandse Zaken
 • VI Justitie en Veiligheid (inclusief Jaarverantwoording Nationale Politie)
 • VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • IX Financiën en Nationale Schuld
 • X Defensie
 • XII Infrastructuur en Waterstaat
 • XIII Economische Zaken en Klimaat
 • XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en F Diergezondheidsfonds
 • XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

 • A Infrastructuurfonds
 • B Gemeentefonds
 • C Provinciefonds
 • J Deltafonds