Direct naar (in deze pagina): inhoud of menu.

Geplande fiscale beleidsevaluaties

Hieronder is per jaar weergegeven welke fiscale beleidsevaluaties en beleidsonderzoeken er staan ingepland. Tevens is aangegeven welk ministerie verantwoordelijk is voor de evaluatie van de regeling.

2017

Departement

Evaluatie verlaagd tarief lokaal opgewekte duurzame energie

Economische Zaken

Evaluatie 30%-regeling

Financiën

Evaluatie giftenaftrek

Financiën

Evaluatie ANBI’s en SBBI’s (inclusief faciliteiten successiewet)

Financiën

Evaluatie vrijstelling MRB voor voertuigen wegenbouw

Infrastructuur en Milieu

Evaluatie MIA en VAMIL

Infrastructuur en Milieu

Evaluatie vrijstelling en heffingskorting groen beleggen

Infrastructuur en Milieu

Evaluatie teruggaaf energiebelasting kerkgebouwen en non-profit.

Infrastructuur en Milieu

Evaluatie verlaagd tarief lokaal opgewekte duurzame energie

Infrastructuur en Milieu

Evaluatie BTW-laag vervoer van personen

Infrastructuur en Milieu

Evaluatie teruggaaf en vrijstelling taxi’s en de vrijstelling wegenbouw

Infrastructuur en Milieu

Evaluatie Wet uniformering loonbegrip 

Financiën

Evaluatie werkkostenregeling 

Financiën

 

 

 2016

Departement

Evaluatie gedeeltelijke vrijstelling van inkomsten uit kamerverhuur

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Evaluatie WOM-regeling (vrijstelling overdrachtsbelasting stedelijke herstructurering)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Evaluatie fiscale faciliteiten art. 18 (natuur en regio) begroting Economische Zaken

Economische Zaken

Evaluatie diverse ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting

Economische Zaken

Onderzoek additionele data mogelijkheden bedrijfsoverdrachtregelingen

Economische Zaken

Evaluatie salderingsregeling

Economische Zaken

Evaluatie van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen

Financiën