Direct naar (in deze pagina): inhoud of menu.

Afgeronde fiscale beleidsevaluaties en interdepartementale beleidsonderzoeken

Hieronder is per jaar weergegeven welke fiscale beleidsevaluaties en (interdepartementale) beleidsonderzoeken er zijn afgerond. Tevens is aangegeven welk ministerie de evaluatie heeft uitgevoerd.

Kies in onderstaand 'snelmenu' een jaar om daar naartoe te springen:

 2016 

 2015 

 2014 

 2013 

 2012

 2011

 2010

 2009

 2008

 2007

 2006

 2005

 2004

 2003

 2002

 2001

 

2016

Departement

Kabinetsreactie

Evaluatierapport verhuurdersheffing

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kamerstukken II 2015/2016, 32 847, nr. 248

Evaluatie Stidug

Economische Zaken

Kamerstukken II 2015/2016, 32627 nr. 24

Evaluatie verlaagd tarief glastuinbouw

Economische Zaken

Kamerstukken II 2015/2016, 32627 nr. 24

Evaluatie Natuurschoonwet

Economische Zaken Kamerstukken II 2016/2017, 33576 nr. 90

Evaluatie belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen

Financiën

Kamerstukken II 2016/2017, 34550-IX, nr. 5

Evaluatie bankenbelasting

Financiën

Kamerstukken II 2015/2016, 33 121, nr. N

Onderzoek naar gebruik aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten

Financiën

Kamerstukken II 2016/2017, 34550-IX, nr. 4

Evaluatie innovatiebox 2010-2012

Financiën

Kamerstukken II 2015/2016, 34302, nr. 111

IBO Eenvoud loont -Onderzoek naar de doelmatigheid van pensioengelden

Meerdere departementen betrokken

Kamerstukken II 2015/2016, 32043, nr. 300

IBO Kostenefficiëntie CO2-reductiemaatregelen

Meerdere departementen betrokken

Kamerstukken II 2015/2016, 32813, nr. 122

IBO rapport Belastingdienst

Meerdere departementen betrokken

Kamerstukken II 2015/2016, 31066, nr. 296

Evaluatie aftrekpost scholingsuitgaven

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kamerstukken II, 2016/2017, 34556, nr. 3

 

2015

Departement

Kabinetsreactie

Beleidsdoorlichting "Innoveren en ondernemen met beleid"

Economische Zaken

Kamerstukken II, 2014/2015, 30991, nr. 23

Kamerbrief "Budgettaire opbrengst van de oldtimermaatregel"

Financiën

Kamerstukken II 2014/2015, 34 002, nr. 100

IBO Agro-, visserij- en voedselketens

Meerdere departementen betrokken

Kamerstukken II 2014/2015, 30 991, nr. 25

IBO Zelfstandigen zonder personeel

Meerdere departementen betrokken

Kamerstukken II 2013/2014, 31311, nr. 120

 

2014

Departement

Kabinetsreactie

Evaluatie fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht

Economische Zaken

Kamerstukken II 2014/2015, 32 637, nr. 158

Evaluatie van de fiscale maatregelen in het zeescheepvaartbeleid

Infrastructuur en Milieu

Kamerstukken II 2014/2015, 31 409, nr. 67

Evaluatie autogerelateerde belastingen 2008-2013 en vooruitblik automarktontwikkelingen tot 2020

Infrastructuur en Milieu

Kamerstukken II 2014/2015, 32 800, nr. 24

Evaluatie van de verhoging van het BTW-tarief op podiumkunsten

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kamerstukken I 2013/2014, 33 752 M

 

2013

Departement

Kabinetsreactie

Evaluatie Energie Investeringsaftrek 2006-2011

Economische Zaken

Kamerstukken II 2013/2014, 33 752, nr. 5

Evaluatie MIA en VAMIL 2005-2010

Infrastructuur en Milieu

Kamerstukken II 2013/2014, 33 752, nr. 5

IBO inkomens- en vermogenspositie en subsidiering 65-plussers

Meerdere departementen betrokken

Kamerstukken II 2012/2013, 33736, nr. 2

 

2012

Departement

Kabinetsreactie

Evaluatie WBSO 2006-2010

Economische Zaken

Kamerstukken II 2011/2012, 32 637 nr. 32

Evaluatie van de afdrachtvermindering onderwijs 2006-2011

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kamerstukken II 2012/2013, 31935, nr. 11

 

2011

Departement

Kabinetsreactie

Publicatie "Fiscale stimulering (zeer) zuinige auto's"

Financiën

Kamerstukken II 2010/2011, 32 800, nr. 1

 

2009

Departement

Kabinetsreactie

Ex-post evaluatie Energie Investeringsaftrek

Economische Zaken

Kamerstukken II 2008/2009, 31492, nr. 8

Evaluatie giftenaftrek 1996-2006

Financiën

Kamerstukken II 2009/2010, 32 123 IXB, nr. 9

IBO Vereenvoudiging Toeslagen

Meerdere departementen betrokken

Kamerstuk II 2009-2010, 31580, nr. 3

Evaluatie van BTW-regelingen op het gebied van cultuur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kamerstukken II 2008/2009, 31 700 VIII, nr. 147

Evaluatie fiscale regelingen monumentenzorg

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kamerstukken II 2009/2010, 32 156, nr. 2

 

2008

Departement

Kabinetsreactie

Evaluatie van de regelingen voor de landbouw

Economische Zaken

Kamerstukken II 2008/2009, 31 727, nr. 1

Evaluatierapport "Belastinguitgaven op het terrein van de accijnzen"

Economische Zaken

Kamerstukken II 2007/2008, 31 200 IXB, nr. 18

 

2007

Departement

Kabinetsreactie

Evaluatierapport WBSO

Economische Zaken

Kamerstukken II 2006/2007, 30800-XIII, nr. 51

Evaluatierapport "Het beperkte en ondergeschikte gebruik van de weg in de MRB"

Financiën

Kamerstukken II 2006/2007, 30 800 IXB, nr. 17

Beleidsevaluatie BTW-regeling sierteeltproducten

Geen departementen betrokken

Kamerstukken II 2007/2008, 31200-XI, nr. 157

Evaluatie MIA, Vamil en Groen Beleggen 2000-2004

Infrastructuur en Milieu

Kamerstukken II 2007/2008, 30 535, nr. 11.

Evaluatie afdrachtvermindering onderwijs van de WVA

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kamerstukken II 2006/2007, 29282, nr. 42

Evaluatie fiscale regelingen zeescheepvaart

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerstukken II 2007/2008, 31200-XII, nr. 4

 

2006

Departement

Kabinetsreactie

Publicatie "Fiscale faciliteiten en knelpunten bij natuurontwikkeling"

Economische Zaken

Kamerstukken II 2006/2007, 30 800 XIV, nr. 74

Evaluatie zelfstandigenaftrek en enkele andere fiscale instrumenten gericht op ondernemerschap

Economische Zaken

Kamerstukken II 2005/2006, 29 949, nr. 56.

Evaluatierapport "Openbaar vervoer en taxivervoer in de MRB en BPM"

Infrastructuur en Milieu

Kamerstukken II 2005/2006, 30 300 IXB, nr. 32

Evaluatierapport "Het dienen van het algemene nut in de MRB en BPM"

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerstukken II 2005/2006, 30 300 IXB, nr. 32

 

2005

Departement

Kabinetsreactie

Evaluatie van de durfkapitaalregeling

Economische Zaken

Kamerstukken 2005/2006, 30 300 XIII, nr. 57

Evaluatie van de belastingherziening 2001

Financiën

Kamerstukken II 2005/2006, 30 375, nr. 2

Rapport "Belastinguitgaven door fiscale faciliteiten voor natuurbeleid"

Geen departementen betrokken

Geen kabinetsreactie beschikbaar

Evaluatie gebruik en effectiviteit van de aftrek scholingsuitgaven

Meerdere departementen betrokken

Kamerstukken II 2005/2006, 30 012, nr. 6

 

2003

Departement

Kabinetsreactie

Evaluatie experiment verlaagd BTW-tarief voor arbeidsintensieve diensten

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kamerstukken II 2002/2003, 28 600 IXB, nr. 24

Evaluatie maritiem fiscaal pakket

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerstukken II 2002/2003, 28857, nr. 1

 

2002

Departement

Kabinetsreactie

Notitie fiscaliteit, landbouw- en natuurbeleid

Financiën

Kamerstukken II 2001/2002, 28207, nr. 1

 

2001

Departement

Kabinetsreactie

Evaluatie van de Uitvoeringsregeling EIA en de Subsidieregeling EINP

Economische Zaken

Kamerstukken II 2001/2002, 28155, nr. 2

Rapport "De warme, de koude en de dode hand"

Financiën

Kamerstukken II 2000/2001, 27789, nr. 1