Direct naar (in deze pagina): inhoud of menu.

Rijksbegroting Planning (Begroting) Afgerond (Jaarverslag)
2019
  • Beleidsdoorlichtingen
  • Evaluatie- en overig onderzoek

VI Justitie en Veiligheid

Tabel 8.5.1 Artikel 31 – Politie

Onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Bekostiging politie (31.2)

2020

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

3. Overig onderzoek

     
Tabel 8.5.2 Artikel 32 – Rechtsbijstand en Rechtspleging

Onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Rechtsbijstand en rechtspleging (art 32)

2022

2022

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

Art 32.3

Effectmeting Garantstellingsregeling curatoren 2012 (GSR)

2018

2019

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

3. Overig onderzoek

     
Tabel 8.5.3 Artikel 33 – Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Rechtshandhaving en vervolging

2021

2021

       

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
       

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       

3. Overig onderzoek

     

Art. 33.2

Evaluatie Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (Wet DNA-V)

2018

Najaar 2018

Art. 33.0

Monitoring van het coffeeshopbeleid 2017

2018

Najaar 2018

Art. 33.0

Monitor en Evaluatie Wet ANPR

2018

2019

Tabel 8.5.4 Artikel 34 – Straffen en beschermen

Onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Raad voor de Kinderbescherming, art 34.1

2020

2020

Preventieve maatregelen, art 34.2

2020

2020

Slachtofferzorg, art 34.4

2020

2020

Uitvoering jeugdbescherming1 art 34.5

2019

2019

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

3. Overig onderzoek

     
Tabel 8.5.5 Artikel 36 – Contraterrorisme en nationaal Veiligheidsbeleid

Onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

3. Overig onderzoek

     

Art. 36.2

Evaluatie van (het gebruik van) de provinciale risicokaart

2018

2019

Tabel 8.5.6 Artikel 37 – Migratie

Onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

3. Overig onderzoek

     

Art. 37.0

Evaluatie pilot logeerregeling

2018

2019

Art. 37.0

Multimodale van biometrie in de vreemdelingenketen

2018

2019

Art. 37.2

Evaluatie (beleids)maatregelen ingesteld om de hoge instroom van asielzoekers uit veilige landen van herkomst af te remmen

2018

Najaar 2018